Leren op maat

"Kinderen worden uitgedaagd en gezien"

“Sterrenschool De Ruimte werkt met units in plaats van met klassen. De kinderen zijn verdeeld in unit 1-2, 3-4 en 5 tot en met 8,” zo legt leerkracht Cathelijne Doeze Jager uit. “Belangrijkste voordeel voor de kinderen is dat ze uitgedaagd en gezien worden door meer collega’s.”

Kleuters ontdekken veel

“Kleuters zijn als een spons, ze spelen graag en leren van elk spel wat ze doen. Daarom bieden we veel verschillende spelactiviteiten aan. Al spelend leren ze aan voorbereidende schoolse vaardigheden (rekenen, taak en motoriek), maar ook ervaren ze en via spel wat ze leuk vinden en waar hun talenten liggen.

Stevige basis

Stevige basis mag vervangen worden door onderstaand stuk. Zit een toevoeging bij.

“In de groepen 3 en 4 leggen we een stevige basis met het reken- en leesonderwijs. Lezen is echt de basis voor alles. Daar besteden we veel tijd aan. In de middag doen we groepsoverstijgende vakken als wereldoriëntatie, taal en creatieve vakken. Dat geven we o.a. vorm middels Leskracht, een projectmatige en onderzoekende manier van werken, die aansluit op de ontwikkeling van een grote diversiteit aan leerlingen.


We hebben het hier over Wetenschap & Technologie onderwijs: een onderzoekende en ontwerpende manier van leren (learning by inquiry and design) waarbij houding, vaardigheden, denkwijzen en kennis in samenhang ontwikkeld worden.


“Vakleerkrachten rekenen, lezen, taal en spelling zorgen voor goed onderwijs in de groepen 5 tot en met 8. Je start iedere dag in je stamgroep. Dit kun je vergelijken met het voortgezet onderwijs. Je zit niet de hele dag met dezelfde groep. De stamgroepleerkracht houdt de sociaal emotionele ontwikkeling in de gaten.”

“Het belangrijkste is dat een kind groeit ten opzichte van
wat hij eerder liet zien”

Juf Cathelijne

Goed onderwijs

“Het voordeel van werken met vakleerkrachten is dat deze erg goed op de hoogte van zijn van hun eigen vakgebied. Je begeleidt een leerling meerdere jaren. Je weet wat de ontwikkelingsbehoefte is. We kijken met meer collega’s naar een kind. We overleggen en zien altijd mogelijkheden. We volgen leerlingen door toetsen, observaties en gesprekken met hen. Het belangrijkste vinden we dat een kind groeit ten opzichte van wat hij eerder liet zien.”

Maximale uit kind halen

“Leerlingen werken zelfstandig op het leerplein. Dat gebeurt onder toezicht van onze onderwijsassistenten. Wij willen graag dat ieder kind op zijn eigen niveau leert. Als je bijvoorbeeld goed kunt rekenen, bieden we verrijking en verdieping aan zodat kinderen leren omgaan met moeilijkere taken op een hoger denkniveau. Als je goed bent in rekenen, maar begrijpend lezen is nog lastig kun je na je rekenwerk aan de slag met begrijpend lezen. Ook is er een plusgroep voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Zo halen we het maximale uit ieder kind.”