Modern onderwijs

“Leerlingen werken op hun eigen niveau”

“Op De Ruimte gaan we voor modern onderwijs. Dat betekent dat we vanaf groep 2 werken met tablets, vaste pc’s en minilaptops op school. Het is een hulpmiddel om goed onderwijs aan te kunnen bieden en de devices worden door de school ter beschikking gesteld. Kinderen kunnen zo eenvoudig op hun eigen niveau werken,” zo legt ICT-coördinator Rob Megens uit.

“Ze verlaten goed voorbereid de school
voor een volgende stap in hun leven”

Meester Rob

Digitale vaardigheden

“Bij de kleuters zijn er smartboards en tablets in de groep. Onze jongste kinderen laten we in aanraking komen met het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Kleuters leren vooral via spel. Daarmee willen we meer zintuigen prikkelen. De oefeningen die zij digitaal doen, passen bij de leerdoelen die we aanbieden.”

Zelfstandig werken

“Vanaf groep 3 kan er zelfstandig gewerkt worden met de tablet, laptop of vast pc. Via de methode Snappet krijgt de leerling direct feedback op het gemaakte werk. Dat stimuleert om lekker te leren. De leerkracht ziet waar de leerlingen mee bezig zijn. Als een kind drie keer dezelfde fout maakt, kan hij of zij direct ingrijpen en er even heen lopen om extra uitleg te geven. Vooral bij het automatiseren is Snappet zeer goed in te zetten.”

Werken met wisbordjes

“Via uitleg op het digibord laten we zien dat er meer wegen naar Rome leiden. Je kunt eenvoudig meerdere werkwijzen laten zien. Ook sturen we opdrachten naar de tablets van de leerlingen, die zij vervolgens maken en weer terugsturen naar de leerkracht. De leerkracht kan dan meteen zien of leerlingen de les begrepen hebben. We vinden het belangrijk dat kinderen ook uitrekenblaadjes en wisbordjes gebruiken. Er is meer dan alleen werken op de tablet.”

Digitaal portfolio

“De communicatie met ouders op De Ruimte verloopt vooral digitaal. Ouders worden via een digitaal bericht uitgenodigd voor een leerreisgesprek met de leerkracht. Zij nemen dan de tablet mee en bekijken het digitaal portfolio. Hierin staan filmpjes of foto’s van het gemaakte werk. Ouders kunnen ook de dagelijkse verwerking van de leerstof van hun kind volgen.”

Onderzoekend leren

“Doordat we gebruik maken van moderne digitale middelen werken we aan alle vaardigheden die gevraagd worden in het voortgezet onderwijs. Op De Ruimte zijn we voorstander van onderzoekend leren met computers. Onze leerlingen verlaten zo goed voorbereid de school voor een volgende stap in hun leven.”


“Ook hier wordt Leskracht op effectieve wijze ingezet. Omdat er niet één universele beste werkwijze is voor alle kinderen uit de klas, zijn de digitale en tastbare leeromgevingen ingericht als ruime gereedschapskisten waaruit leerkrachten en leerlingen kunnen kiezen uit verschillende tools. Eigenaarschap en zelf keuzes maken hebben een positieve impact op de motivatie en stimuleert talentontwikkeling”.