Schoolwijzer 2019-2020


Onderwijsdoelen

Wij heten De Ruimte en we zijn een Sterrenschool...

Onderwijsresultaten

Hieronder een overzicht van het aantal leerlingen dat tot nu toe onze school...

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen...

Onderwijsbehoefte

Wij zien ‘zorg’ graag in het verlengde van het primaire proces, waarbij de...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder...

Ouderbijdrage en opvang

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om alle evenementen die jaarlijks plaatsvinden...

Leerplicht en de flexibele schooltijden

Er is een verschil tussen verlofaanvraag en vakantieverlof. Onze school heeft...

Identiteit

Omdat Sterrenschool De Ruimte een samenwerkingsverband is met één...

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit van een...