Schoolwijzer 2021-2022


Onderwijsdoelen

Het onderwijs op De Verwondering is gericht op het invullingĀ geven aan...

Onderwijsresultaten

Wanneer we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt...

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen...

Onderwijsbehoefte

In de onderbouw zitten de jonge kinderen bij elkaar. De kinderen...

Klachten en conflicten

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder...

Ouderbijdrage en opvang

Voor het organiseren van schoolactiviteiten is geld nodig. Dat komt voor...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

De Verwondering is een oecumenische basisschool. Voor ons ...

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit...