"Waar buiten
binnen komt"

Kinderen zijn de toekomst. En daar wil je ze natuurlijk zo goed mogelijk op voorbereiden. Deze voorbereiding gaat volgens De Verwondering verder dan goed leren lezen, schrijven en rekenen. Wij kijken ook vanuit het begrip duurzaamheid naar de toekomst van je kind(eren). Dit doen wij door duurzaamheid te integreren in ons lesaanbod en ons handelen. Door verbinding en het voorleven wordt duurzaamheid zo op een natuurlijke manier onderdeel van het leven van onze kinderen. 

Wij zijn de eerste volledig ecologische basisschool in Nederland. Dit zie je terug in ons gebouw, in het gebruik van materialen en bijvoorbeeld door het zelf energie opwekken met zonnepanelen.


Ieder kind is anders. Ieder kind leert anders. Op onze ecologische school vinden wij het belangrijk dat je je als individu kunt ontwikkelen. Hiermee bedoelen wij dat elk kind de ruimte krijgt om te leren wat hij wil leren. Uiteraard binnen de kaders van de leerkracht.


Door kinderen te begeleiden en te coachen geven wij ze verantwoordelijkheid over hun eigen leren. Uit onderzoek is gebleken dat dit kinderen motiveert en bijdraagt aan een positiever zelfbeeld. Talenten krijgen zo de kans om zich optimaal te ontplooien.

Op onze oecumenische basisschool laten we kinderen zich vanuit de christelijke tradities verwonderen. Wij gebruiken de Bijbel om kinderen bewust te maken van normen en waarden.


Op De Verwondering vieren we de christelijke feesten en hebben we aandacht voor de feestdagen uit andere culturen. We zijn dankbaar voor wat we krijgen. Ook als het vanzelfsprekend lijkt.


Vanuit onze kernwaarde ‘optimisme’ geloven wij in goed onderwijs voor ieder kind, in samenwerking met ouders én de omgeving. Wij zien kansen en mogelijkheden en denken in oplossingen.


Wij zijn enthousiast, gedreven en toegankelijk. Ons onderwijs is volop in beweging!

Paula van Kuijk

Directie De Verwondering

Wij doen ouders drie beloftes:

  • Kinderen krijgen goed onderwijs waarbij wij er alles aan doen om kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.
  • De directie en leerkrachten zijn betrouwbaar en betrokken.
  • Wij nemen ouders serieus, wederzijds respect is ons uitgangspunt.