De Windwijzer helpt kinderen zelfstandig worden

“Ze kunnen zoveel meer dan je denkt”


Zelfstandigheid is erg belangrijk voor het daltononderwijs op De Windwijzer. Daltoncoördinator Anne Bos-de Vries geniet als ze iedere keer weer ziet dat kinderen al zoveel zelf kunnen. “Je moet ze de vrijheid geven om te proberen. We leren kinderen oplossingsgericht nadenken zodat ze ook in het leven naast school zelfstandig zijn.”


Die zelfstandigheid begint al bij de kleuters. Alle kinderen hebben vanaf groep 1 een maatje. “Als iets je niet lukt, vraag je het eerst aan je maatje. Zo leer je samenwerken. Als die niet kan helpen, ga je naar de leerkracht. Wij zijn steeds meer coach en begeleider. De kinderen zijn geweldig in staat om veel zelf, of samen op te lossen.”

Dalton biedt veel ruimte om kinderen individueel te begeleiden. “Als kinderen zelfstandig aan het werk zijn, creëer je als leerkracht ruimte voor instructie in kleine groepen en kun je ook met individuele kinderen in gesprek over hun weekplanning.

Wij geven de kinderen graag vrijheid en verantwoordelijkheid

Juf Anne

Klas bedenkt prachtige oplossingen

Anne straalt als ze vertelt over de ‘problemen’ die ze haar klas zelf laat oplossen. “Ik had een oneven aantal leerlingen en de opdracht was voor tweetallen. Ik gaf de klas twee minuten om duo’s te maken. De kinderen kwamen erachter dat het niet lukt met een oneven aantal. Eerst kwam iemand met de oplossing dat er één leerling even moest wachten en daarna aan de beurt was. Daarna bedacht een leerling dat één drietal ook mogelijk was. Top, dat hebben ze zelf bedacht, zo blik ik terug op de dag. De kinderen worden steeds creatiever, prachtig om te zien.”

Zelfstandigheid samen oefenen

Blokjes op tafel helpen om te onthouden aan wie je een vraag kunt stellen tijdens het werken. “Als mijn blok op rood staat, ben ik druk met andere kinderen. In het begin van het jaar moet ik nog weleens naar het blok wijzen. Na een paar weken helpen de kinderen elkaar. Je mag even niet naar juf, kan ik je helpen? We hopen dat ouders die zelfstandigheid ook bij hun kinderen stimuleren. Tijdens schooltijd doen ze zoveel zelf, dat lukt thuis ook prima.”

De kunstkerstboom van De Windwijzer is afgelopen jaar door kinderen zelf in elkaar gezet en versierd. “Natuurlijk is er een bal stuk gevallen, liever kijk ik naar hoe de kinderen het hebben aangepakt en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelden. Het was uiteindelijk een mooi versierde boom. Dat vind ik echt gaaf! Het is te makkelijk om alles zelf te doen. Meestal gaat dat ook sneller, maar het is zo waardevol om daarin te investeren. Wij geven de kinderen graag vrijheid en verantwoordelijkheid. Ze kunnen zoveel meer dan je denkt.”