De Windwijzer en ouders trekken samen op

“Zo gaan we samen voor het maximale resultaat”


Kleuters en hun ouders worden warm ontvangen op De Windwijzer. Kleuterjuf Willemieke Wakker nodigt nieuwe ouders met hun peuter uit voor een intakegesprek. “Hoe zie je als ouder je kind? Dat is voor ons als leerkrachten heel belangrijk om te weten. Ook hebben we contact met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Zo kunnen we de nieuwe kleuter vanaf de start het best begeleiden.”

Er worden wenafspraken gemaakt en zodra het kind 4 jaar is, is het van harte welkom op De Windwijzer. “Na zes tot acht weken praten we over hoe het gaat op school. Wij vinden het belangrijk om te weten of de leerling thuis aangeeft dat hij of zij het leuk vindt bij ons.”

“Kinderen worden hier gezien, mede omdat we een kleinschalige school zijn.” Die persoonlijke benadering past bij De Windwijzer. “Daarbij vinden we het belangrijk om met de ouders samen op te trekken. Ieder schooljaar gaat de juf of meester daarom op huisbezoek. Voor de kerstvakantie wordt bij ieder kind een bezoek afgelegd.”

Iedere leerling vindt het leuk dat we thuis komen en wij voelen ons altijd erg welkom

Juf Willemieke

Welkom bij ouders

Willemieke geniet van deze bezoeken. “Iedere leerling vindt het leuk dat we thuiskomen en wij voelen ons als leerkracht altijd erg welkom. Voor ons is het mooi om te zien hoe het kind speelt. Gedraagt het kind zich net zoals op school? Voelt het zich op school dus net zo veilig als thuis?”

Wat wil je graag leren?

Voor het huisbezoek vult de leerling met de ouders een formulier in. De kleuters maken een tekening over hoe het met ze gaat. “Zo praten we over wie hun vrienden zijn, wat het kind graag wil leren en wat nog lastig is. In hogere groepen praten we ook over hoe de leerling het beste tot leren komt. Zo gaan we samen voor het maximale resultaat.”

Op deze daltonschool hebben leerlingen ook inspraak. “De deelnemers van de leerlingenraad worden per klas gekozen. Zij adviseren de directeur over wat zij graag in school veranderd willen zien. Zo is De Windwijzer van ons allemaal en dat vinden de kinderen prachtig.”