Leren rekening houden met elkaar

“Juf, wij lossen dit samen op”


Een smiley die aangeeft hoe je je vandaag voelt. Ben je vrolijk, boos of verdrietig? Harmien van Elp vindt het een prachtig systeem. De coördinator van de Kanjertraining vertelt dat kinderen zo op een natuurlijke manier leren rekening met elkaar houden. “Je hoeft er niet over te praten, maar het mag natuurlijk wel. Ik zet mijn smiley ook weleens op oranje als ik mij niet fit voel of hoofdpijn heb, daar ben ik heel eerlijk over in mijn groep 8.

Vanaf groep 1 leren de kinderen elkaar te vertrouwen en elkaar te helpen. “De oefeningen worden anders naarmate de kinderen ouder worden. In Kanjertrainingen geef ik handvatten om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. De gesprekken die we voeren, zijn fantastisch. Je ziet het zelfvertrouwen groeien als kinderen ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn.”

“Juf, wij lossen dit samen op want dat hebben we geoefend.” Harmien vindt het geweldig om te zien dat leerlingen dingen zelf regelen in de klas. “Ze kunnen het ook echt zelf. Leren je kwetsbaar opstellen en leerlingen leren begrip op te brengen voor een ander, dat nemen ze mee voor de rest van hun leven.”

Ieder jaar sta ik weer met tranen in mijn ogen
als mijn groep 8 vertrekt

Juf Harmien

Verdriet delen

De tranenboom op De Windwijzer zorgt ervoor dat een kind niet alleen is met zijn verdriet. “Als een familielid is overleden, versiert de leerling een traan en die hangen we met de klas op in de boom. Bij de boom staat een kistje met stenen. Bij het overlijden van een huisdier mag er een steen gekozen worden. Die mag het kind beschilderen en in het kistje leggen. Als we langs de tranenboom lopen, ontstaan er regelmatig mooie gesprekken.”

Ieder jaar zijn er waterlanders bij het afscheid. “Ik vraag veel van kinderen. Ook ik stel mij kwetsbaar op en dat schept een band. Ieder jaar sta ik weer met tranen in mijn ogen als mijn groep 8 vertrekt.” Het droog houden is mij helaas nog niet één jaar gelukt. De tranen zitten na een mooi jaar van samen optrekken hoog. Een mooi moment om de verdrietige smiley te kiezen,” glimlacht Harmien.