Schoolwijzer 2018-2019


Onderwijsdoelen

De Windwijzer staat voor de doelstelling om samen uniek te zijn. Ons streven ...

Onderwijsresultaten

De afgelopen 5 schooljaren zijn de leerlingen van groep 8 als volgt...

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen een.........

Onderwijsbehoefte

Het kleuteronderwijs op De Windwijzer wordt in......

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder..........

Ouderbijdrage en opvang

Onze school biedt naast onderwijs tevens allerlei activiteiten om......

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de..........

Identiteit

De Windwijzer is een oecumenische school. Wij streven naar eenheid.....

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit..........