De Windwijzer is een kleinschalige school met een goede en open sfeer onder de leerlingen, leerkrachten en ouders. Wij vinden dit open karakter en de persoonlijke aandacht op onze school erg belangrijk en besteden hier veel zorg en aandacht aan. Wij willen uw kind een inspirerende en leerzame schooltijd geven. Uw kind wordt bij ons opgenomen in een warme en veilige omgeving binnen een oecumenische (christelijke) identiteit.

Wij willen dat onze leerlingen straks sterk, competent en zelfbewust de wereld in gaan. Op De Windwijzer geven wij dit vorm door ons daltononderwijs. Een kind dat zichzelf en anderen respecteert, initiatief neemt en verantwoordelijkheid kan nemen staat sterk in de schoenen.


Ons onderwijs vindt zijn inspiratie in de christelijke traditie. Als team van De Windwijzer hebben wij oog voor de ander, laten wij eenieder in zijn waarde en zijn wij op een open en positieve manier betrokken bij elkaar.

Goed onderwijs krijgt pas gestalte als een kind zich veilig, vertrouwd en erkend voelt. Dit is de basis, het fundament en het waarom van het onderwijs op De Windwijzer en hierin investeren wij als team.


Op De Windwijzer geloven wij in een constructieve samenwerking tussen school, ouders en kinderen. Samen werken aan de ontwikkeling uw kind! De hulp van ouders is dan ook onmisbaar in onze school. In dit magazine geven wij u een inkijkje in onze bruisende school.


Ik wens u veel leesplezier!

Samantha Bouwhuis

directeur