Onderzoekende houding prikkelen

“Samenwerken is belangrijk”

Op Het Drieluik wordt gewerkt in thema’s tijdens de aterlierlessen. “Een thema spreekt leerlingen aan. Daar worden ze enthousiast van,” zo legt Els Mellink, leerkracht van groep 8 uit. “Wij leveren bronnen aan, stellen vragen en kinderen gaan op zoek naar het antwoord. Vooraf al vertellen aan de kinderen vertellen hoe het is, past niet bij ons.”

De middagen wordt er gewerkt in ateliers. “We zijn daarmee gestart omdat we onderwijs in samenhang willen aanbieden. Geschiedenis en aardrijkskunde horen bij elkaar. We leggen relaties tussen de diverse vakgebieden. Daarbij zoeken we de verbinding met de creatieve vakken. Dat is in de vorm van een voorstelling of bijvoorbeeld een muziek workshop.”

“Ik geniet als wij onze expertise
mogen inzetten”

Juf Els

Hersenen prikkelen

“We werken van vakantie tot vakantie met een thema. Doordat we wekenlang aan hetzelfde thema werken, slaan kinderen geen losse feitjes op maar bieden we alles aan in samenhang. Bij het thema Nederland waterland pak je uit geschiedkundige hoek de watersnoodramp en bij aardrijkskunde gaat het over de deltawerken. Het creatieve stuk kan zijn dat er op hout een landkaart wordt gemaakt. Dit doen we omdat hersenen door te associëren nieuwe kennis beter opslaan.”

Vaardigheden aanleren

Els vindt het belangrijk om kinderen op Het Drieluik voor te bereiden op een veranderende werkomgeving. “Kinderen van nu willen vlogger worden. Er ontstaan banen waar we enkele jaren geleden nog nooit van gehoord hadden. We moeten ons dus veel meer richten op vaardigheden dan op pure kennis. Onze leerlingen moeten vaardig worden in onderzoek doen, bronnen gebruiken en kritisch feedback geven op elkaar. Daarbij leren we ze begrip te hebben voor de wereld om hen heen. Samenwerken is daarbij belangrijk.”

Opdracht presenteren

“Na al het onderzoek doen, wordt er kennis getoetst en worden er opdrachten gemaakt die worden beoordeeld. Dat kan heel divers zijn, bijvoorbeeld een spel dat je met een groep ontwikkelt. Vaak wordt dit gepresenteerd aan ouders. Ook van het geleerde presenteren aan anderen leer je enorm veel.”

Elkaar inspireren

“We werken van vakantie tot vakantie met een thema. Doordat we wekenlang aan hetzelfde thema werken, slaan kinderen geen losse feitjes op maar bieden we alles aan in samenhang. Bij het thema Nederland waterland pak je uit geschiedkundige hoek de watersnoodramp en bij aardrijkskunde gaat het over de deltawerken. Het creatieve stuk kan zijn dat er op hout een landkaart wordt gemaakt. Dit doen we omdat hersenen door te associëren nieuwe kennis beter opslaan.”