Vreedzame school zorgt voor fijne sfeer

“Goed gedrag is gewoon op school”

Het Drieluik is een vreedzame school. “Het is bij ons de manier van met elkaar omgaan,” zo legt Dewi Fransen, leerkracht van groep 5 uit. “We oefenen goed gedrag en betrekken actief de ouders bij onze lessen.”

Rollenspel

Per blok werkt iedere groep aan een thema. “Daarin zit er een doorgaande lijn, die per groep op elkaar aansluit. Zo gaat het nu over ‘je steentje bijdragen’. Iedereen doet dat op hetzelfde moment maar wel op het niveau dat past bij je klas. Eigen oefeningen, maar wel op hetzelfde moment.” Dewi en haar collega’s oefenen veel met rollenspellen. “Wij vertellen een verhaal en de kinderen maken het af. Goed gedrag oefenen we regelmatig. Ook laten we ongewenst gedrag zien zodat de klas kan bedenken hoe het anders kan. De vreedzame school draagt zo bij aan het ontwikkelen van positief burgerschap.”

“De school voelt vreedzaam en daardoor
is het fijn hier”

Juf Dewi

Leren van eigen handelen

“Als een leerling bij mij komt, is mijn vraag Wat verwacht je van mij? Als dat niet duidelijk is, is het aan de leerling om te kijken of hij het eerst zelf op kan lossen. Kinderen leren kijken naar hun eigen handelen. Die ontwikkeling is prachtig om te zien. Het is niet meer alleen ‘hij doet dit en hij doet dat’. Leerlingen leren ook bedenken wat zij zelf anders hadden kunnen doen.”

Complimenten uitdelen

Dewi doet graag met haar klas het opstekerspel. “Degene die een bal gooit moet een opsteker, een compliment, uitdelen aan de klasgenoot die hem vangt. Daarbij gaat het niet om dingen als Wat zit je haar leuk. Het gaat om de binnenkant. Ik vind je aardig omdat je mij troost als je ziet dat ik verdrietig ben of je helpt mij afkoelen als ik boos ben. Vanuit je hart opstekers geven, moet je leren.”

“Het is fijn hier”

“Ouders kennen de begrippen zodat ze er thuis ook bewuster mee om kunnen gaan. Ik vind het mooi om te zien dat goed gedrag gewoon is op school. Het kan ook helpen op de sportclub of tijdens het spelen in de wijk. We gaan op een goede manier met elkaar om. De school voelt vreedzaam en daardoor is fijn hier.”