Samen zijn we verantwoordelijk

“De Vreedzame School past bij ons”


Een positieve benadering naar de kinderen, lessen over hoe je met elkaar omgaat en leren om te gaan met de verschillen tussen mensen. “Dat is wat we doen op ‘De Vreedzame School’ Het Kompas. Kinderen leren hier op een positieve manier met elkaar om te gaan,” zo legt directeur Sandra Roozeboom uit.


“De kinderen voelen zich gehoord en gezien. Ik vind het heerlijk dat een leerling ervaart dat hij erbij hoort en snapt dat je het samen moet doen in een klas. De klas is de wereld in het klein. Je neemt samen beslissingen, je lost conflicten op en je bent verantwoordelijk voor jezelf, elkaar en de spullen.”

Er worden twee lessen per week gegeven in het kader van De Vreedzame School. “De leerkracht maakt in het begin van het jaar afspraken met de groep. Samen verantwoordelijk zijn betekent dat ook iedereen een eigen taak heeft. In de bovenbouw rouleren die taken. Standaard is dat er samen wordt bepaald wie wat doet.”

We willen het goede in elkaar zien

Juf Sandra

Opstekers

Op Het Kompas heet een compliment een opsteker. “De kleuters gebruiken hiervoor een ketting. Zo kunnen ze aangeven dat ze vinden dat een klasgenoot iets goed heeft gedaan. Je hebt ook afbrekers, maar dat woord gebruiken we zo min mogelijk. In hogere groepen leer je wel dat dat iets met je doet. Ook kent De Vreedzame School mediators. Leerlingen van de bovenbouw helpen kinderen dingen op te lossen. Zij worden geschoold om te bemiddelen. De leerkracht blijft uiteraard verantwoordelijk en staat er altijd bij.”

“De Vreedzame School past bij onze identiteit. We handelen vanuit deze normen en waarden. We schelden en vloeken niet en blijven geduldig. Het past bij omzien naar elkaar. We willen het goede in elkaar zien en op een positieve manier met elkaar omgaan. In plaats van te straffen gaan we het gesprek aan. Waarom is het gebeurd, hoe los je het op, hoe zorg je dat het niet meer gaat gebeuren? Zo leer je van iedere situatie.”