Leren doelen stellen en reflecteren

“Ze gaan zoveel rijker naar huis, het is echt genieten”


Zelf doelen stellen en beoordelen hoe het werk is gegaan. Op Het Kompas gebeurt dat al vanaf de kleutergroepen. “Door middel van een groene, oranje of rode smiley geeft ook de jongste leerling aan of het werkje goed is gegaan. De leerkracht houdt in de gaten of alles goed gaat en stelt continu open vragen,” zo vertelt Jenny Lucas enthousiast.


“Ik vind het mooi om te zien dat kinderen beseffen wat ze nog moeilijk vinden en ook wat ze al goed kunnen. Vanaf de middenbouw hangen kinderen zelf hun smiley op om aan te geven of ze nog uitleg van de leerkracht nodig hebben. In de bovenbouw werken we met doelenbladen waar duidelijk wordt wat je per blok moet kunnen en weten. De kinderen evalueren zelf en je ziet ze leren. Ik zie echt dat leerlingen zich bewust worden van wat ze al kunnen.”

Eigenaar worden van je eigen leerproces sluit perfect aan bij thematisch werken, zo vindt Jenny. “Je leert actief nadenken en beginnen bij het begin. In groep 7/8 kan ik het bijna loslaten. We begeleiden waar nodig en laten ze heus niet zwemmen. Kinderen geef je het vertrouwen om zelf iets te doen. Dat vertrouwen en de vrijheid om iets op te mogen pakken, geven echt prachtige resultaten.”

Samen vieren we de succesmomenten

Juf Jenny

Succes vieren

‘Ik durf goed nee te zeggen’ kan een onderdeel van het rapportgesprek zijn. “Kinderen vullen zelf in hoe het gaat op school. Dat doen we continu in de klas. We stellen doelen en houden bij of we ze halen. Dat kan zijn voor het leren van de tafels of bij dictee. Samen vieren we de succesmomenten als het doel is gehaald.”

Gave momenten

“Ouders vinden deze manier van werken in het begin best spannend. Alle kinderen ervaren het als prettig en ouders zien dat kinderen gerichter bezig zijn. Mijn collega’s en ik laten meer los en sturen bij waar nodig. De perfectionist krijgt niet alles af. Hij kiest voor herhaling in plaats van verrijking. Ik ga dan het gesprek aan en geef aan dat ik liever zie dat de leerling zichzelf uitdaagt. Dat zijn gave momenten.”