Op ieder niveau het maximaal haalbare uit een kind halen

“We kijken welk aanbod het kind nodig heeft”


Ieder kind in beeld, voor ieder kind een passend aanbod binnen het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van Het Kompas. Dat is waar intern begeleider Paulien Loots voor gaat op Het Kompas. “We werken graag samen met ouders. Voor de kleuter die op school komt, vullen ouders een vragenlijst in waarover ouders met de IB'er in gesprek gaan, zodat we ook een nieuwe leerling direct goed in vbeeld hebben.”


“Tijdens het intakegesprek vertellen ouders wat ze denken dat hun kind nodig heeft op school. We willen graag weten waar het kind thuis mee speelt en of het graag met andere kinderen speelt, wat het kan en wat het nog moet leren. Zo gaan we samen voor een goede start op de basisschool.”

Na vier tot zes weken is er een gesprek met de leerkracht. “De kleuter vertelt hoe het gaat op school. Ook de ouder deelt de ervaringen. De groepen en 1 en 2 werken met thema’s die passen bij de belevingswereld van het jonge kind. Binnen deze thema's kijken we welk aanbod een kind nodig heeft en passen we, waar nodig, het onderwijsaanbod aan.”

We werken graag samen, omdat de ouder het kind het beste kent

Juf Paulien

Blijven volgen

“We blijven het kind volgen tot en met groep 8. Vaak achter de schermen en waar nodig op een andere manier. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, is er veel mogelijk. ‘Sterk in de klas’ is er voor het kind dat extra ondersteuning nodig heeft bij sociale aspecten. Als je niet lekker in je vel zit, kom je ook niet goed tot leren. Dit wordt altijd gedaan in overleg met ouders. Deze lessen zijn op school, dus er zijn korte lijnen.”

“Kijken naar het individuele kind, dat is wat we continu doen. Ieder kind is anders, dus we kijken onder andere naar gedrag, werkhouding, concentratie en motivatie, maar ook naar de leerbaarheid van een kind. We kijken wat we de leerling kunnen bieden. Altijd in overleg met ouders. We werken graag samen, omdat de ouder het kind het beste kent. Op welk niveau een kind ook werkt, wij streven er naar om het maximaal haalbare qua ontwikkeling eruit te halen.”