Samenwerken met ouders

“Wij doen wat we zeggen”


Het Kompas hecht waarde aan goede communicatie met ouders. “Ouders moeten goed geïnformeerd zijn over de onderwerpen waar hun kinderen op school mee bezig zijn,” zo legt bovenschools directeur Jenneke Kester uit. “Voor de start van ieder thema worden via de ouderbrief de inhoud van het thema en de bijbehorende doelen beschreven. Zo kunnen ouders thuis daarop aansluiten, als ze dat willen.”


Als voorbeeld noemt Jenneke het thema Middeleeuwen. “Het Muiderslot is erg leuk om met je kinderen naar toe te gaan als ze aan zo’n thema werken. Als ouders dat doen, werk je samen en verdiep je hetgeen op school wordt geleerd.  Sommige kinderen vertellen van nature niet veel thuis, maar als ouders weten welke onderwerpen op school aan de orde komen, dan kunnen ze daar met hun kinderen over praten.

Ouders welkom in de klas

Iedere twee weken is er een weekopening. “Daarbij zijn ouders van harte welkom. We merken dat ze het fijn vinden om erbij te zijn.” Ook de inloopmomenten zijn goed bezocht op Het Kompas. “Bij de kleuters kunnen ouders twee keer per week even mee de klas in. In de hogere groepen is dat minder vaak. Ouders kunnen dan met hun kinderen een leeractiviteit voeren, maar het belangrijkste is dat ze zien wat er echt gebeurt op school in de klas van hun zoon of dochter.”

Ouders kiezen onze school vanwege de kleinschaligheid en laagdrempeligheid

Bovenschools directeur Jenneke

Korte lijnen

“Ouders kiezen voor onze school vanwege de kleinschaligheid en laagdrempeligheid. Ze lopen makkelijk bij de leerkracht of directie binnen om een vraag te stellen of om een mededeling te doen. Wij komen onze afspraken na en we doen wat we zeggen. Dat maakt dat het voor iedereen prettig is op Het Kompas. Voor alle leerlingen en hun ouders, maar ook voor het team.”