Schoolwijzer 2019-2020


Onderwijsdoelen

Het onderwijs op Het Kompas biedt mogelijkheden om geactiveerd...

Onderwijsresultaten

Eindscores: Vanaf 2018 wordt niet de Cito maar de IEP eindtoets gebruikt...

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen...

Onderwijsbehoefte

In de groepen 1 en 2 werken we met doelen die gericht zijn op het...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder...

Ouderbijdrage en opvang

De ouderbijdrage wordt gebruikt om extra activiteiten voor de kinderen...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

Op Het Kompas willen wij kinderen inspireren vanuit de christelijke...

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit...