Het Kompas is een open basisschool voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar. Wij helpen elkaar een klimaat te creëren waarbinnen iedereen zich veilig voelt. Volwassenen hebben hierbij een voorbeeldfunctie. Wij gaan daarom respectvol met elkaar om en luisteren naar elkaar. Wij werken samen met ouders/verzorgers, collega’s en leerlingen om onze doelen te behalen en bieden elkaar ruimte om ideeën te verwezenlijken.

Op Het Kompas willen wij de kinderen inspireren vanuit de christelijke waarden, zodat zij zelf keuzes kunnen maken. Wij willen hen krachtige mensen laten worden die eigenaar zijn van hun ontwikkeling, passend bij de mogelijkheden en talenten die zij bezitten. Mensen die verantwoordelijk en respectvol omgaan met anderen en hun omgeving. Het christelijke karakter is zichtbaar in de dialoog over geloof en de respectvolle manier van omgaan met elkaar.


Het onderwijs op Het Kompas biedt mogelijkheden om geactiveerd, samenwerkend te leren en om vaardigheden te ontwikkelen. Hiervoor richten wij een betekenisvolle leeromgeving in, waarbinnen de leerlingen ontdekkend en onderzoekend leren.

Om doorgaande lijnen te bewaken en onderwijs op maat te creëren, volgen wij de leerlingen in hun ontwikkeling en coachen wij hen om eigenaar te worden van hun leerproces


Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en omgeving, om de optimale ontwikkeling en successen van de leerling te bewerkstelligen. Een kindgerichte benadering is het uitgangspunt van het onderwijs. Momenteel telt onze school ongeveer 110 kinderen, daardoor heerst er de sfeer van een kleinschalige dorpsschool. 

Heeft u na het lezen van het digitaal magazine specifieke vragen en wilt u graag de sfeer op school proeven? Maak dan een afspraak maken voor een gesprek. Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom!

Jenneke Kester

Bovenschools directeur

Sandra Roozeboom

Directeur